Do r. 1996 jsem pracoval na Slovensku. Jak to budu mít s důchodem?

Otázka:

Dobry den,
narodil jsem se na Slovensku v roce 1957. Do roku 1996 jsem platil pojištění v SR. Pak jsem získal České občanství a pojištění si platím v ČR. Jak to budu mít teď s důchodem. Děkuji.

Odpověď:

Do r. 1996 jsem pracoval na Slovensku. Jak to budu mít s důchodem?

Každá země si řeší své důchodové záležitosti samostatně – platí důchod za doby pojištění získané v dané zemi. Vzhledem ke společnému státu má tento princip jisté odlišnosti.

Dobu pojištění (zaměstnání) před rozdělením Československa hodnotí vždy jeden stát a to ten, na jehož území jste měl k 31. 12. 1992 zaměstnavatele. Od 1. 1. 1993 pak dobu pojištění hodnotí vždy stát, na jehož území byla získána. K době pojištění získané na Slovensku bude Česko přihlížet pouze pro zjištění, zda jste získal potřebnou dobu pojištění (35 let). Totéž udělá i slovenská strana.

Ve vašem případě tedy budete pobírat důchod ze Slovenska za doby pojištění získané do roku 1996. Za dobu od tohoto data do současnosti vám bude náležet důchod z Česka.