Dnem přiznání předčasného důchodu bez výplaty začínám získávat doby pojištění opět od nuly?

Otázka:

dobrý den,
mám dotaz k odchodu do předčasnému důchodu bez výplaty:
Ke dnu „odchodu“ do předčasného důchodu (bez výplaty) budu mít evidováno například 45 let a 4 měsíce dob pojištění.
Na přepočet výše důchodu bych chtěl mít 46 let pojištění, pokračuji tedy dále v zaměstnání.
Stačí mně odpracovat 8 měsíců, nebo dnem „odchodu“ začínám doby pojištění opět od nuly a musím tedy odpracovat celých 12 měsíců?
díky za vysvětlení problematiky, zdraví

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dnem přiznání předčasného důchodu bez výplaty začínám získávat doby pojištění opět od nuly?

Ne, doba se v tomto případě nepočítá „od nuly“, ale doba pojištění získaná po přiznání předčasného důchodu bez výplaty se přičte k době pojištění získané předtím – § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.