Budou mě posuzovat tzv. od nuly, nebo od posledních přiznaných procent v námitkovém řízení?

Otázka:

Dobrý den,
podal jsem dovolání o nepřiznání invalidního důchodu k soudu. Mohu nově požádat OSSZ o invalidní důchod? Budou mě posuzovat tzv. od nuly, nebo od posledních přiznaných procent v námitkovém řízení s nimiž jsem na důchod nedosáhl?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Budou mě posuzovat tzv. od nuly, nebo od posledních přiznaných procent v námitkovém řízení?

Prvoinstanční rozhodnutí nabývá právní moci doručením rozhodnutí o námitkách. Poté je možné zahájit nové řízení o přiznání důchodu (uplatnit novou žádost o důchod) i přes podání žaloby k soudu, protože to je již mimořádný opravní prostředek, který nebrání uplatnění nové žádosti. Otázka spíše je, zda to má smysl, když jste ještě před pár týdny nebyl stejným posudkovým lékařem uznán invalidním.

Nejsem si jistý, zda rozumím vašemu druhému dotazu. Každé posouzení zdravotního stavu je nové a není možné sčítat procenta poklesu pracovní schopnosti z jednotlivých posouzení zdravotního stavu.