Deset let jsme bydleli a pracovali v Bratislavě a sídlo mého zaměstnavatele k datu 31. 12. 1992 bylo na Slovensku

Otázka:

Dle ČSSZ mám nárok na starobní důchod v ČR od 22.6.2022. Jenže deset let jsme bydleli a pracovali v Bratislavě a sídlo mého zaměstnavatele k datu 31.12.1992 bylo na Slovensku. Co konkrétně pro mne a můj důchod znamená, že „SR je příslušná k hodnocení veškeré doby pojištění“? Dosud jsem ze slovenské strany nedostala žádné vyrozumění ohledně důchodu, žádost jsem podávala na ČSSZ již v dubnu 2022. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Deset let jsme bydleli a pracovali v Bratislavě a sídlo mého zaměstnavatele k datu 31. 12. 1992 bylo na Slovensku

Tzv. žádostem s mezinárodním prvkem se věnuji v tomto článku. Podrobně v něm vysvětluji i způsob hodnocení československých dob. Pokud jste měla k 31. 12. 1992 zaměstnavatele na Slovensku, bude veškerou československou dobu hodnotit a vyplácet za ni důchod slovenská Sociální pojišťovna. Dobu po rozdělení Československa pak hodnotí vždy ten stát, na jehož území jste byla pojištěná.

Pro vás z toho vyplývá, že v Česku budete pobírat tzv. dílčí důchod pouze za české (nikoliv československé) doby pojištění. Za zbytek dob vám bude důchod vyplácet Slovensko.

Záleží také na tom, jak byla žádost o důchod uplatněna a zda jste i požádala i o důchod ze Slovenska a příp. od jakého data? Počítejte s tím, že vyřízení důchodu, ve kterém figuruje Slovensko, v současné době trvá rok až rok a půl.

Otázka doplněna:

Děkuji za Vaši rychlou a fundovanou odpověď, pane Maříku. Škoda, že to tak nefunguje na sociálce, kde mi řekli pouze, že pošlou „papíry“ do Prahy a ať si založím korunový i devizový účet, kam budu dostávat důchod z ČR i SR… Z Prahy mi napsali, že poslali veškerou moji agendu do Bratislavy, kde mě bude řešit Sociálna poisťovňa….
Ve Vaší předchozí odpovědi jste napsal: „Pro vás z toho vyplývá, že v Česku budete pobírat tzv. dílčí důchod pouze za české (nikoliv československé) doby pojištění. Za zbytek dob vám bude důchod vyplácet Slovensko. Záleží také na tom, jak byla žádost o důchod uplatněna a zda jste i požádala i o důchod ze Slovenska a příp. od jakého data? Počítejte s tím, že vyřízení důchodu, ve kterém figuruje Slovensko, v současné době trvá rok až rok a půl…“
Znamená to, že nejdříve až po roce dostanu svůj první důchod? Nebo ho česká strana pošle dřív? A jak mám postupovat, když jsem z neznalosti věci nepožádala o důchod ze Slovenska?
Děkuji Vám za tuto Vaši službu!

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Podle toho, co píšete, že jste se dozvěděla od ČSSZ, jste si o důchod ze Slovenska požádala. Pokud by tomu tak nebylo, nedokládala byste účet pro Sociální pojišťovnu Bratislava. Není tedy pravda, že byste pro platbu ze Slovenska musela mít devizový účet (Euro i koruna jsou volně směnitelné měny a eurová SEPA platba se vám na korunový účet připíše v korunách podle aktuálního kurzu).

Zda jste si požádala i o slovenský důchod, lze zjistit i z dopisu od ČSSZ. Pokud je v něm uvedeno, že rozhodnutí o slovenském důchodu je kompetentní Sociální pojišťovna Bratislava, je uplatněna i žádost o důchod ze Slovenska. Je ale otázka s jakým datem přiznání, protože na Slovensku mají jiný důchodový věk – zde je kalkulačka na webu Sociální pojišťovny. Když mi text dopisu pošlete např. v příloze mailu, mohu vám to potvrdit.

ČSSZ nyní bude čekat na potvrzení slovenských dob (vč. československých) od Sociální pojišťovny. Výplatu v prozatímní výši by vám mohla zavést v případě, že byste pouze z českých dob získala potřebnou dobu pojištění, což se ale jistě nestalo. Bohužel vyřízení u Sociální pojišťovny trvá poměrně dlouho a běžně nyní skutečně bývá důchod v této situaci vyřízen za rok až rok a půl.