Mohl bych po nároku na důchod pracovat 90 dní a získat tak 1,5 % navíc?

Otázka:

Dobrý den. S blížícím se datem možného odchodu do důchodu (25.8.2023) jsem se začal zabývat nějakou možnou „optimalizací“ data skutečného odchodu do důchodu, lépe řečeno data jeho přepočítání a zahájení jeho výplaty. Loni jsem požádal o předčasný důchod bez výplaty k 31.12.2022 a ve výměru je uvedena celková doba pojištění k tomuto datu 47 roků a 53 dnů. Do data možného odchodu do důchodu (25.8.2023) odpracuji dalších 237 dnů, budu mít tedy 47let+290 dnů. Přemýšlel jsem o tom, že bych ještě dopracoval 75 dnů pro zkompletování dalšího odpracovaného roku – tedy do cca 8.11.2023, abych získal dalších 1,5% procentní výměry. Při brouzdání po webu jsem ještě narazil na informaci o „Práci na procenta“ – Za každých 90 kalendářních dní po vzniku nároku na starobní důchod bez pobírání důchodu, se zvyšuje procentní výměra důchodu o 1,5 % výpočtového základu. Tak mne napadlo, že bych mohl tedy pracovat ještě 90 dnů (namísto uvažovaných 75) po možném odchodu do důchodu (do alespoň 23.11.2023) a tím bych získal, jak dříve zmiňovaný odpracovaný rok, tak i navíc „bonus“ v podobě dalších 1,5% do procentní výměry důchodu, tedy celkem 3%. Je moje úvaha správná? Předem děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mohl bych po nároku na důchod pracovat 90 dní a získat tak 1,5 % navíc?

Ne, vaše úvaha správná není. Doba, která bude zhodnocena pro získání dalšího celého roku pojištění (75 dní), nemůže být znovu zhodnocena pro získání 1,5 % výpočtového základu za další práci nad nárok. Aby vám byly zhodnoceny 3 % výpočtového základu navíc, musel byste po vzniku nároku bez pobírání důchodu získat 165 dní pojištění (75 + 90 dní).

§ 34 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.:

Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a) a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, za každých 90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu. Doba kratší než 90 kalendářních dnů, která nebyla zhodnocena podle předchozí věty jako doba pojištění, se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod, pokud se tak získá celý rok doby pojištění, a to v rozsahu potřebném pro toto přičtení…

Datum 8. 11. 2023 máte spočítán správně, dalších 1,5 % získáte k 6. 2. 2024 (pokud nebudete marodit). Článek k práci nad nárok mám zde.