Jak často se provádí kontrolní lékařská prohlídka?

Otázka:

Mám takový dotaz:
Po kolika letech se má chodit na pravidelnou lékařskou prohlídku?
Může posudkový lékař prohlídku i z krátit a proč?

Odpověď:

Pokud myslíte kontrolní lékařskou prohlídku konanou z důvodu kontroly zdravotního stavu pro účely trvání nároku na invalidní důchod, pak je zcela na rozhodnutí lékaře lékařské posudkové služby, jakou dobu platnosti původního posudku zvolí a kdy se tedy bude kontrolní lékařská prohlídka konat. Kontrola se nejčastěji provádí jednou za jeden až tři roky. Doba platnosti posudku se invalidním důchodcům nesděluje, ke kontrole jsou vyzváni Českou správu sociálního zabezpečení.