Co se stane, když v předčasném důchodu začnu pracovat?

Otázka:

Dobrý den. Narodil jsem se 28.2.1954, rozhodl jsem se odejít do předčasného důchodu 1.března 2016. Důchod mi bude krácen o 4,8 %. Mám přislíbenou práci od 1.ledna 2017 do 30.4.2017. Co by nastalo v tomto případě. Zastavení výplaty a nový výpočet? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Co se stane, když v předčasném důchodu začnu pracovat?

Pokud v době do dosažení důchodového věku začnete opět vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, máte vy i váš zaměstnavatel povinnost tuto skutečnost náhlásit ČSSZ (tiskopis je ke stažení na webu ČSSZ). ČSSZ výplatu důchodu zastaví.

Po ukončení výdělečné činnosti, příp. dosažení důchodového věku si můžete požádat o uvolnění výplaty starobního důchodu a jeho úpravu. Ta bude provedena tak, že nově získaná doba pojištění bude připočtena k té zhodnocené při přiznání důchodu (pokud nezískáte další celý rok, bude to bez vlivu na výši důchodu) a sníží se krácení za předčasný odchod do důchodu (v tomto případě o 1,2 %. Nejedná se tedy o zcela nový výpočet, ale o úpravu toho již stanoveného.