Předčasný důchod: Je jeho přiznání trvalé?

Otázka:

Dobrý den,
byl mi přiznán předčasný starobní důchod, o který jsem požádala z důvodu péče o svou těžce nemocnou maminku tři roky před odchodem do řádného starobního důchodu.
Je možné předčasný důchod ukončit a nastoupit opět do zaměstnání v případě nějaké vážné změny ve zdravotním stavu maminky, nebo je jeho přiznání trvalé?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Předčasný důchod: Je jeho přiznání trvalé?

Výplata předčasného starobního důchodu nenáleží v době do dosažení důchodového věku v případě výkonu výdělečné činnosti, která zákládá účast na sociálním pojištění. V případě, že byste v době do dosažení důchodového věku začala vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na sociálním (např. pracovní poměr v zaměstnání), je třeba tuto skutečnost nahlásit ČSSZ. ČSSZ by vám poté zastavila výplatu předčasného starobního důchodu. Po ukončení výdělečné činnosti nebo po dosažení důchodového věku byste mohla požádat o obnovení výplaty důchodu a o jeho úpravu. ČSSZ by poté důchod přepočítala (odmazala by procenta krácení a připočítala další dobu pojištění) a uvolnila jeho výplatu.

Přiznání předčasného důchodu je tedy trvalé, ale výdělečnou činností lze výši důchodu upravit.