Co přesně je myšleno tím, že mi nesmí chybět více jak jeden rok pojištění?

Otázka:

Dobrý den.

1) Pokud mi bude uznán invalidní důchod a bude mi proveden “ochranný výpočet”, který – jak jsem se tu dozvěděla – se týká mladých invalidních důchodců, jak vysoký důchod bych mohla mít při prvním nebo druhém stupni?

2) Dále by mě zajímalo, co přesně je myšleno tím, že mi nesmí chybět více jak jeden rok pojištění? Je mi 26 let, takže potřebuji mít 4 roky pojištění. Znamená to tedy, že když budu mít pojištěnou dobu například 3 roky a 5 měsíců, je to v pořádku – nebo je to myšleno tak, že mi více jak jeden rok nesmí chybět celkově v době od mých 18ti let do data, kdy mi byla uznána invalidita?

3) Výše důchodu se počítá z mého nejvyššího výdělku nebo z průměru všech mých výdělků?

Předem děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Co přesně je myšleno tím, že mi nesmí chybět více jak jeden rok pojištění?

  1. Výši důchodu přiznávanou v těchto případech, vč. podmínek a vysvětlení výpočtu, naleznete na stránce o ochranném výpočtu invalidních důchodů.
  2. Nesmíte si plést dobu pojištění potřebnou pro vznik nároku na invalidní důchod a dobu pojištění pro možnost využití v článku popsaného výpočtu. ČSSZ po obdržení žádosti důchod nejprve ověří, zda jste splnila potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod (tj. 4 roky pojištění). Pokud tuto podmínku splníte, přistoupí ČSSZ k výpočtu důchodu. Vzhledem k vašemu věku (jste mladší 28 let) bude ČSSZ zkoumat, zda vám v rozmezí od 18 let věku do data vzniku nároku na invalidní důchod případně chybí nějaká doba pojištění a jak dlouhá tato doba je. Pokud by vám chyběl jeden rok pojištění a více, nárok na tento ochranný výpočet nemáte. Jestliže by vám žádná doba pojištění nechyběla, příp. chybějící doba pojištění byla kratší jednoho roku, nemůže vám invalidní důchod vyjít nižší, než je popsáno ve výše odkazovaném článku.
  3. Důchody se počítají z výdělků získaných v tzv. rozhodném období. Ve vašem případě to budou všechny výdělky od roku, kdy vám bylo 19 let do roku 2016 (v případě, že vám bude invalidní důchod přiznán v roce 2017).