Co je třeba doložit za dokumenty při vyřizování vdovského důchodu v zastoupení synem?

Otázka:

Dobrý den,
Dne 10.5.2018 zemřel mé matce manžel (věk 86 let). Maminka (81 roků) leží na LDN a je nechodící. Co je třeba doložit za dokumenty při vyřizování vdovského důchodu v zastoupení jejím synem?
Předem děkuji za Vaši odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Co je třeba doložit za dokumenty při vyřizování vdovského důchodu v zastoupení synem?

Žádost o vdovský důchod můžete na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení uplatnit i vy, ale je třeba předložit maminkou podepsanou plnou moc (nemusí být úředně ověřená).

K žádosti dále předložte váš a maminky občanský průkaz, úmrtní a oddací list.