Žádost o vdovský důchod z Německa

Otázka:

Dobrý den,mohu poprosit o radu?Moje maminka byla vdaná 10let za manžela(Němce)žili v Německu. Nyní manžel zemřel.Ma matka nárok na vdovský důchod?Může pořadat o něj v CR?a jaké dokumenty k tomu potřebuje?moc děkuji za odpověd

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Žádost o vdovský důchod z Německa

Předpokládám, že zemřelý pobíral německý důchod a v Česku nikdy pojištěn nebyl (nepracoval).

O pozůstalostní důchod z Německa si vaše maminka může požádat i u místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Žádost o důchod bude postoupena do Německa, kde o ní rozhodne příslušný nositel pojištění (důchodový úřad). Přiznání důchodu se řídí německými právními předpisy, proto vám nemohu napsal, zda bude mít maminka nárok (s vysokou mírou pravděpodobnosti však ano).

K žádosti bude třeba předložit oddací list, úmrtní list a pokud ho budete znát, tak číslo pojištění v Německu. Pokud bude chtít důchod zasílat do Česka, pak je třeba znát číslo pojištění v mezinárodním formátu (IBAN, BIC). Další doklady jsou potřeba podle okolností – zda již zemřelý pobíral důchod, příp. zda ho pobírá vdova.