Vdovský důchod z důvodu péče o matku

Otázka:

Dobrý den
v roce 22. 5. 2011 zemřel manžel narozen 11. 7. 1957. Já jsem narozena 16. 6. 1961. Rok jsem pobírala vdovský důchod. Od prosince 2013 jsem začala pečovat o svou matku, která má III. stupeň bezmocnosti. Mohu požádat o obnovení vdovského důchodu, i když chodím do práce? V případě, že ano jaké dokumenty budu potřebovat? Byl by důchod vyplacen od doby, kdy pečuji o maminku?
Děkuji.

Odpověď:

Vdovský důchod z důvodu péče o matku

Aby vám byl vdovský důchod přiznán, musíte také splnit podmínku společné domácnosti, tak jak ji vyžaduje ust. § 50 odst. 2 písm. c zák. č. 155/1995 Sb.:

Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost).

V případě přiznání vám bude vdovský důchod vyplacen zpětně od začátku péče. Vaše výdělečná činnost není v tomto případě překážkou.

V dokládání rozhodných skutečností může každá okresní správa sociálního zabezpečení postupovat mírně odlišně. Doporučuji vám tedy nejdříve kontaktovat vaší OSSZ. Obecně byste měla doložit potvrzení z úřadu práce o závislosti matky, váš rodný, oddací list a občanský průkaz. Dále bych doložil potvrzení vašeho zaměstnavatele, že vám výkon zaměstnání nebrání řádnému výkonu péče a vámi sepsaný přehled, jak o matku pečujete (toto ale skutečně raději konzultuje s vaší OSSZ).