Výše částečného invalidního důchodu je nízká, co dělat?

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na přítele, přítel má částečný invalidní důchod 2. stupně, pobírá částku 4079 Kč. Myslíme si, že ta částka je velmi nízká. Můžete poradit? Děkujeme.

Odpověď:

Co dělat, když se mi zdá důchod příliš nízký?

V zásadě můžete učinit následující tři kroky:

  1. Zkontrolovat osobní list důchodového pojištění, který je součástí rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu. Je třeba se zaměřit především na to, zda na tomto osobním listu nechybí některá doba pojištění (zaměstnání), která by tam měla být.
  2. Pokud budete mít pochybnost o zápočtu dob pojištění, můžete se obrátit na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, příp. na Českou správu sociálního zabezpečení, kde vám mohou vše vysvětlit.
  3. Jestliže bude výpočet v pořádku, nezbývá vašemu příteli nic jiného, než zpytovat svědomí, neboť tato výše invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně opravdu není příliš vysoká a vypovídá o předešlých dobách zaměstnání vašeho přítele.