Slyšela jsem, že na druhý stupeň je částka větší, než pobírám. Co mám dělat?

Otázka:

Dobrý den, mám invalidní důchod 2. stupně a vypočítali mi částku 5700,-, ale já jsem slyšela, že na druhý stupeň je částka větší. V posledních 9 letech před důchodem jsem měla čistý příjem asi 15.000,-. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Slyšela jsem, že na druhý stupeň je částka větší, než pobírám. Co mám dělat?

Invalidní (i jakýkoliv jiný) důchod se počítá z výdělků od roku 1986, příp. z výdělků dosažených po 18. roce věku u mladších pojištěnců a dále rozhoduje získaná a tzv. dopočtená doba pojištění (je velice podobný výpočtu starobního důchodu popsanému zde – jen pro ilustraci složitosti). Z vámi poskytnuté informace opravdu nedokáži určit, zda máte invalidní důchod spočítaný správně. V případě, že se domníváte, že máte invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně spočítaný chybně, doporučuji vám nejdříve zkontrolovat osobní list důchodového pojištění, kde jsou uvedeny všechny vaše doby pojištění (zkontrolujte, zda nějaká nechybí), příp. musíte se obrátit přímo na Českou správu sociálního zabezpečení a požádat o kontrolu výpočtu důchodu.

Vámi uváděná výše invalidity druhého stupně mi nepřijde nikterak mimořádná – jedná se o běžnou výši.