Zavedení nové výše důchodu po přechodu z invalidního do starobního důchodu

Otázka:

Dobrý den, manžel pobírá invalidní důchod. Datum výplaty má vždy druhého v měsíci. Ke dni 8.6.2022 má přejít na starobní důchod.
2.6.2022 dostal valorizovaný invalidní důchod na období od 2.6.2022 do 1.7.2022. Starobní důchod dostane až k datu 2.7.2022?
Mockrát děkuji za info.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zavedení nové výše důchodu po přechodu z invalidního do starobního důchodu

Záleží na tom, kdy si manžel o starobní důchod požádal a tedy zda již je (bude) o přiznání starobního důchodu rozhodnuto. Pokud by bylo o starobní důchod požádáno s dostatečným předstihem, bude ČSSZ postupovat tak, jak uvádíte, tj. pravidelná výše starobního důchodu bude zavedena od červencové splátky důchodu a období od jeho přiznání (od 8. června) do dne splatnosti (do 1. července), bude řešeno doplatkem. V případě, že by o starobním důchodu bylo rozhodnuto později, bude postup obdobný, ale pravidelná splátka bude zavedena např. od srpna a doplatek bude zaslán za delší období.