Chybějící doba zaměstnání. Stačí doložit pracovní smlouvu?

Otázka:

Dobrý den, mám dotaz: stačí k prokázání doby zaměstnání (jedná se o sedmdesátá léta) originál pracovní smlouvy a originál odpovědi organizace s datem ukončení pracovního poměru? Bohužel tehdejší organizace neposlala asi zápočtový list a dnes bohužel je archív zaniklé organizace zničen. V jakém zákoně a paragrafu jsou podmínky k prokázání doby pracovního poměru (jaké dokumenty je minimálně nutné předložit na ČSSZ, aby započítala tuto dobu). Na druhou stranu v tehdejší době byla povinná zaměstnanost, a tudíž by výše uvedené dokumenty měli být dostačující.

Odpověď:

Chybějící doba zaměstnání. Stačí doložit pracovní smlouvu?

Ano, výše uvedené doklady, tedy pracovní smlouva a originál odpovědi organizace s datem ukončení pracovního poměru, budou dostačující k prokázání doby zaměstnání v 70. letech minulého století. Doklady doložte při sepisování žádosti o důchod.

V žádném zákoně není taxativně vyjmenováno, které doklady jsou nebo nejsou dostatečné k prokázání doby zaměstnání. Pro 70. léta, kdy není třeba prokazovat výdělky (výdělky by měly být dokládány až od roku 1986), však bohatě postačují vámi uváděné doklady a Česká správa sociálního zabezpečení tyto doklady bez problémů akceptuje.