Řádný starobní důchod a ukončení pracovního poměru

Otázka:

Dobrý den,
chci odejít do řádného starobního důchodu, všechny podmínky (věk a odpracované roky) jsem již splnil. Zaměstnavatel s odchodem nesouhlasí, odmítá dohodu o ukončení pracovního poměru a jakékoliv převzetí výpovědi. Výpověď je nedoručitelná (malá organizace). Je v tomto případě jedinou možností, jak se dostat do důchodu okamžité zrušení pracovního poměru dle paragrafu 70(1) zákoníku práce?

Odpověď:

Řádný starobní důchod a ukončení pracovního poměru

Pokud splňujete podmínky pro odchod do starobního důchodu (důchodový věk a potřebná doba pojištění), není pro vyplácení důchodu třeba ukončit pracovní poměr. Můžete tedy pobírat důchod i plat současně.

Otázka ukončení pracovního poměru jde nad rámec důchodové poradny. Ukončit pracovní poměr můžete jako každý jiný občan – paragraf 70 zákoníku práce přichází v úvahu, ale doporučuji vám poradu s právníkem, příp. se pokuste obrátit na inspektorát práce.