Chtěl bych získal 43 let doby pojištění

Otázka:

Dobrý den,nechal jsem sizaslat z ČSSZ tzv,důchodový list. Celkový počet evidovaných dob činí 37 let a 64 dní,tedy 37 let a 2 měsíce.Chtěl bych pracovat ješte celých5 let a poté odejít do předčasného důchodu(bude 62 let). Budu mít tedy evidovaných 42 let a 2 měsíce.Chtěl bych získat 43 let.Můj plán je zaevidovat se poté na úřadu práce a pobírat podporu 11 měsíců.Jak jsem se dočetl je to náhradní doba a počítá se z 80% .11 měsíců náhradní doby je tedy 8,8 měsíce řádné doby ,což by nestačilo ( měl bych 42 let a10,8 měsíce).Musel bych tedy pracovat celých 5 let + 2 měsíce. Evidovaná doba by pak byla 42 let +12,8 měsíce,tedy 43 let + 0,8 měsíce.Je tato moje kalkulace správná?
děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Chtěl bych získal 43 let doby pojištění

Zde máme kalkulačku doby pojištění, na které si můžete získanou dobu pojištění spočítat. Vaše úvaha sice může být správná, ale také nemusí a to z několika důvodů. Především informace o evidovaných dobách není informace o získaných dobách pojištění (to vysvětluji v článku výše). V této době může být započtena nějaká náhradní doba, která se hodnotí na 80 % nebo vůbec. Dále pokud je vám nyní zhruba 57 let a máte evidovaných 37 let, mohou vám některé doby v evidenci ČSSZ chybět (předpokládal bych, že studium) a jejich doložení výpočet opět změní.

Doporučuji tedy doby pojištění spočítat na kalkulačce odkazované výše. Pokud budete s něčím potřebovat poradit, tak se na mě obraťte.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
měl bych ještě pár dotazů viz níže (otázka/odpověd (zkopíroval jsem ze stránek)

a)Z délky plyne,že doba je pouze jeden rok.Je to studium na vysoké škole,které jsem nedokončil,tedy po roce ukončil.Předpokládám správně ,že nedokončené studimn se vůbec nezapočítává ? Ale je to tady vedeno jako náhradní doba,počítá se tedy 80%,nebo jinak?

Evidence v důchodovém listu mi začíná právě 01.09.1983.
Předtím jsem studobval střední školu ,kterou jsem ukončil maturitou.
1.9.1979 – 31.8.1983
Jsem narozen 18.2.1964,18let mi tedy bylo 18.2.1982

b)Domníval jsem se,že evidence odpracovaných let se počítá od plnoletosti ,tedy od 18-ti le,a pokud probíhá studium je to náhradní doba,je moje doměnka správná?
Znamenalo by to,že to v evidenci chybí,že by systém udělal takovou chybu?

Toto jsou první roky z mého důchodového listu ,tedy 1983 – 1988
V období 1.4 1986 – 31.3.1988 jsem absolvoval základní vojenskou službu. V důchodovém listu je to vedeno jako zaměstnání.

c) Předpokládám správně ,že základní vojenská služba v těchto letech se nepočítá jako náhradní doba a proto tam je to zaměstnání?
Byl jsem de facto stále v v tomto obodoí v zaměstaneckém poměru.U let 1986,1987,1988 je také vidět roční vyměrovací základ.

(nezveřejněny části IOLDP)

Odpověď doplněna:

a) Studium se počítá v rozsahu popsaném v tomto článku. Po 18. roce se studium hodnotí na 80 %. Nezkoumá se, zda jde o řádně ukončené nebo nedokončené studium, tj. hodnotí se i nedokončené studium.

b) Ve vašem případě se studium hodnotí od ukončení povinné školní docházky, tj. od nástupu na střední školu. Některé náhradní doby pojištění být v evidenci ČSSZ nemusí – nejčastěji právě studia nebo evidence na úřadu práce z první poloviny 90. let. Nejedná se o “chybu systému”. Studium střední školy doložíte maturitním vysvědčením při sepisování žádosti o důchod.

c) Základní vojenská služba se počítá jako náhradní doba pojištění, ale vy jste byl v době výkonu ZVS stále veden jako zaměstnanec v podniku, ze kterého jste na vojnu odešel a zřejmě se do něj i po vojně vracel. Vedli tak za vás dále jako zaměstnance a není tedy třeba přihlížet k ZVS, ale hodnotit se bude zaměstnání (což není náhradní doba). Toto platí pro období před rokem 1996.

Na 80 % se vám bude hodnotit veškeré studium po 18. roce věku, tj. z informace o “evidovaných” dobách opravu vycházet nemůžete.