Vznik nároku na starobní důchod manželky: Celkový počet evidovaných dob činí: 6.003 dnů tj. 16 let a 163 dnů

Otázka:

Dobrý den pane Maříku,
mám dotaz za svou manželku. Narozena 29.6.1961 s nárokem na starobní důchod 29.2.2024 při získání doby pojištění 35 let, kterou však nemá splněnou.
ZŠ ukončila 30.6.1976 a 1.9.1976 začala studovat SŠ, tu ukončila 30.6.1980. Avšak 8.1.1980 porodila syna a 7.9.1983 dceru. Dle IOLDP pracovala 242 dnů od 1.11.1985 do 30.6.1986 a poté 2.130 dnů od 1.9.1986 do 30.6.1992, poté se starala o děti a znovu začala pracovat později.
Na IOLDP je k 31.12.2023 uvedeno „Celkový počet evidovaných dob činí: 6.003 dnů tj. 16 let a 163 dnů, náhradní doba pojištění činí: 216 dnů“ (ÚP do 55 let věku bez podpory).
Můj dotaz tedy zní, zda podle zákona 155/1990 Sb. se na ni vztahuje §29 odst. 2 písm. f) nárok na důchod až 29.10.2030 nebo odstavec 3 písm. a) získat alespoň 30let doby pojištění uvedené v §11 a §13 odst.1 (nárok asi v 06.2028 při zápočtu náhradních dob, což nevím, zda se počítají) za předpokladu, že do té doby bude pracovat.
Děkuji za pomoc a úžasnou odbornou práci při Vašich odpovědích na dotazy na webu. Hezký den

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vznik nároku na starobní důchod manželky: Celkový počet evidovaných dob činí: 6.003 dnů tj. 16 let a 163 dnů

Podmínky vzniku nároku na starobní důchod podrobně vysvětluji v tomto článku. Aby vaší manželce vznikl nárok na starobní důchod, musí získat 35 let doby pojištění nebo 30 let bez náhradních dob. Příp. stačí získat 20 let doby pojištění nebo 15 let bez náhradních dob, ale zde je vyšší důchodový věk.

Pro vznik nároku na starobní důchod dle § 29 odst. 2 písm. f) zákona č. 155/1995 Sb. je třeba získat 20 let doby pojištění, ale tato nižší potřebná doba je vykoupená vyšším důchodovým věkem – v případě vaší manželky jde o datum 29. 10. 2030 (v tomto se ale plánuje změna, kdy by potřebného věku vaše manželka dosáhla o tři roky dříve).

U starobního důchodu přiznávaného dle § 29 odst. 3 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. je důchodový věk stejný jako při 35 letech doby pojištění (29. 2. 2024), ale do potřebných 30 let se nezahrnují náhradní doby pojištění. Jde o „čistou“ dobu pojištění.

Z údajů na IOLDP vaše manželka získala pouze 15 let a 312 dní „čisté“ doby pojištění (bez náhradních dob). Do této doby by se navíc započítala doba studia před 18. rokem věku (která se také hodnotí jako „čistá“ doba pojištění), ale ani tak se ani zdaleka neblížíme potřebným 30 letům pojištění (získáno 18 let a 248 dní).

Celková doba pojištění mi ke dni vyhotovení IOLDP vychází na 24 let a 337 dní pojištění (potřebných je 35 let doby pojištění). Tato doba tedy také nestačí na vznik nároku na starobní důchod při dosažení důchodového věku (35 let), ale stačí na vznik nároku na poměrný starobní důchod k 29. 10. 2030 (příp. dříve, pokud bude schválena změna právní úpravy), kdy stačí získat 20 let doby pojištění.