Bratr je na úřadu práce a důchodového věku dosáhne až v roce 2026

Otázka:

Vážený pane Maříku, v únoru jste mi sice napsal, že srovnání důchodů 2023/2024 bude možné až v září, ale vzhledem k plánované změně v zákonech už od letošního září (větší krácení předčasných důchodů, valorizace až v termínu starobního důchodu, odchod do předčasného důchodu nejdříve 3 roky ….) zvažuje bratr, že by si zažádal o předčasný důchod již od srpna 2023 (nárok na starobní důchod má 23.11.2026).

Pane Maříku, velmi by nás zajímal Váš názor, jestli toto rozhodnutí doporučujete, i když krácení za předčasné důchod samozřejmě nebude zanedbatelné. Bratr se narodil 24.05.1962 a má odpracováno 45 let. V současné době je evidován na Úřadu práce, takže další odpracované roky již nepřibydou. Původně chtěl jít do předčasného důchodu 9.12.2023, ale tohoto termínu by se zřejmě už dotkly plánované změny.

Na internetu jsme se dočetli, že se jako ideální postup jeví podat během prázdnin formulář „Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění“ a zde zaškrtnout zájem o předčasný starobní důchod. Pak začne běžet půlroční lhůta, během které může sepsat již klasickou žádost o předčasný důchod. Jestli tomu dobře rozumím, tak pokud se rozhodne v této lhůtě o předčasný důchod zažádat, bude to za starých podmínek? A nebo je lepší v srpnu o předčasný důchod již přímo zažádat?
Velmi děkuji za Vaši radu, se srdečným pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bratr je na úřadu práce a důchodového věku dosáhne až v roce 2026

Formulář uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění má smysl podávat v situaci, kdy není možné sepsat plnohodnotnou žádost o předčasný důchod, příp. v situaci, kdy chcete mít delší čas na rozmyšlenou. Nové podmínky u předčasných důchodů budou výrazně zhoršené a určitě nebude vhodnější přiznat předčasný důchod za těchto nových podmínek – váš bratr by měl vyšší krácení předčasného důchodu a do dosažení důchodového věku by se mu nevalorizovala procentní výměra důchodu. To je výrazné zhoršení podmínek, kterým je vhodné se vyhnout.

Odložená výplata předčasného důchodu by dávala smysl pouze v případě výdělečné činnosti. Evidencí na úřadu práce se krácení předčasného důchodu přiznaného bez výplaty neodmaže a má tak smysl pouze v případě, že by byla podpora vyšší než předčasný důchod, což se často neděje.

Z výše uvedeného mi vyplývá, že je třeba důchod přiznat před účinností nových podmínek. Bohužel na nižší krácení váš bratr dosáhne až 10. 9. 2023 a pokud by začala nové podmínky platit už 1. 9. 2023, týkaly by se ho (krácení by nebylo 15,9 %, ale 19,5 %. Pokud budou změny skutečně platit od začátku září, bude vhodné důchod přiznat před 1. 9. 2023 (krácení by byly 17,4 %). Čekat na prosinec určitě smysl nedává. Posunout datum přiznání na 10. 9. 2023 by mělo pouze v případě, že by se změny zdržely a neplatily by ihned od září.

Formulář uplatnění nároku může mít v tomto případě smysl podat a vyčkat na to, od kdy budou nové podmínky platit (jak vysvětluji výše), aby bylo možné sepsat žádost o předčasný důchod zpětně (výplata by náležela až po ukončení podpory z úřadu práce). Pokud chce mít ale váš bratr jistotu, může rovnou sepsat žádost o předčasný důchod.