Bylo by ještě možné doplatit za celé období evidence na ÚP dobrovolné důchodové pojištění?

Otázka:

Dobrý den, je možné získat celý rok doby pojištění?
Důchodový věk dosáhnu 10.6.23. Požádala jsem o předčasný důchod k 31.12.22.
Podle rozhodnutí je celková doba pojištění k tomu datu 47 let a 23 dnů.
Nadále pracuju na HPP.
Předpokládám, že k 10.6.23 požádám o přepočet důchodu a jeho výplatu a budu ještě nějakou dobu pokračovat v práci.
Do dosažení důchodového věku uplyne dalších 161 dnů, takže budu mít celkem 184 dnů pojištění.
Při pobírání důchodu bych odpracovala dalších 89 dnů, do 7.9.23.
Pokud by i ty šlo započítat, měla bych odpracovaných celkem 273 dnů a do celého roku by mi chybělo 92 dnů.
V období 2010 – 2013 jsem byla dvakrát vedena v evidenci ÚP, část s podporou, část bez ní, celkem asi 16 měsíců.
Toto období mám započteno z 80 %.
Do celého 48. roku by mi zbývalo 92 dnů, což zhruba odpovídá těm 16 měsícům evidence na ÚP.
Bylo by ještě možné doplatit za celé období evidence na ÚP dobrovolné důchodové pojištění?
A pokud ano, do kdy by platba měla proběhnout?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bylo by ještě možné doplatit za celé období evidence na ÚP dobrovolné důchodové pojištění?

Ne, takto postupovat nelze, a i kdyby to šlo, byl by to ekonomický nesmysl.

K datu dosažení důchodového věku skutečně získáte 47 let a 184 dní pojištění. Do dalšího celého roku pojištění vám pak chybí více než 90 dní, takže dalšího celého roku pojištění dosáhnout nelze, protože 1,5 % výpočtového základu navíc (což je totéž, co další celý rok doby pojištění) dosáhnete už po těchto 90 dnech – § 34 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. – a není třeba čekat na další celý rok (kterého ani nelze dosáhnout). Nedává smysl pracovat nad nárok 89 dní, když za 90 dní je důchod zvýšen.

Dobrovolným důchodovým pojištěním lze doplácet takto vzdálenou dobu evidence pouze v případě, že jste nepobírala podporu – § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. Celých 16 měsíců tak doplatit nelze.

Vámi zmiňovaným postupem (jakkoliv není možný) byste se připravila o tři splátky důchodu, zaplatila byste 16x 2823 Kč, tj. přes 45 tisíc korun a získala za to možná tak 300 Kč. V součtu byste přišla tak o 100 tisíc korun, za což byste byla odměněna např. 300 Kč měsíčně. Návratnost tak bude skoro 28 let. Po téměř 30 letech pobírání důchodu by se vám takový postup začal vyplácet.