Byl jsem uznán invalidním bez výplaty důchodu. Zapomněla na mě ČSSZ s kontrolou zdravotního stavu?

Otázka:

Dobrý den,

mám prosím dva dotazy:

1.) Jsem narozen v dubnu 1976, v březnu 2010 mi přiznali invaliditu I. stupně, ale bez výplaty důchodu kvůli nesplnění potřebné doby pojištění. Od ledna 2014 pracuji na DPČ, soc. poj. mi zaměstnavatel platí. Získám lednem 2019 nárok na výplatu inv. důchodu dle Zákona o důchodovém pojištění, § 40 odst.(2) podmínek nároku na invalidní důchod – “Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity”?

2.) Pokud bych nárok na výplatu inv. důchodu takto získal, bude platit ode dne splnění potřebné doby soc. pojištění, nebo od data vzniku invalidity dle předchozího rozhodnutí posudkové komise, nebo nejdříve provede ČSSZ nový přezkum a nárok bude platit od data tohoto nového rozhodnutí posudkové komise?

3.) Invalidita mi byla přiznána na 1 rok s tím, že pak si mě znovu předvolá posudková komise na kontrolu. Nikdo se mi ale neozval. Znamená to, že mi byla invalidita automaticky zrušena bez kontroly, nebo je to problém ČSSZ, pokud na mě zapomněli, a invalidita stále platí?

Děkuji mockrát za rady a přeji hezký den.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Byl jsem uznán invalidním bez výplaty důchodu. Zapomněla na mě ČSSZ s kontrolou zdravotního stavu?

1.) Ano, potřebnou dobu pojištění je možné získat i v období deseti let po vzniku invalidity. Dohodou o pracovní činnosti, která bude zakládat účast na sociálním pojištění byste tuto podmínky mohl splnit. Samozřejmě za podmínky, že budete stále invalidní (vysvětluji dále).

2.) Pokud k získání doby pojištění není využito dobrovolné důchodové pojištění, kdy se důchod doplácí až ode dne doplacení pojištění, je možné důchod doplatit zpětně, nejvýše však pět let – § 55 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. (opět za podmínky, že jste byl celou dobu stále uznán invalidním).

3.) ČSSZ na vás nezapomněla. Vzhledem k tomu, že nepobíráte invalidní důchod, nemá ČSSZ důvod provádět kontrolní lékařské prohlídky. Tu by provedla pouze na vaši žádost. Od skončení platnosti posudku o invaliditě tedy již nejste uznán invalidním v žádném stupni invalidity.