Mohu si někde ověřit, zda jsem již byla posouzena?

Otázka:

Dobrý den, jak dlouhou lhůtu má OSSZ na posouzení zpráv doložených na základě výzvy? Mám ID I. stupně a dokládala jsem v únoru zprávy. Bohužel mi byla v únoru potvrzena rakovina, zaslala jsem jim poté i další zprávy. Je možné, že mi důchod sami zvýší nebo bych musela žádat znovu? Je řešením žádat o zvýšení až při další výzvě o doložení zpráv zpětně? Důchod mi chodí. Zajímalo by mě, zda si mohu někde ověřit, zda jsem již byla posouzena nebo ne. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mohu si někde ověřit, zda jsem již byla posouzena?

Je věcí ČSSZ, kdy má být provedena kontrolní lékařská prohlídka (KLP). Protože není uplatněna žádná žádost, kterou by bylo zahájeno správní řízení, neběží tedy ani žádná lhůta pro vydání rozhodnutí. ČSSZ má pochopitelně vnitřně stanoveny lhůty pro jednotlivé „kroky“, vč. posouzení, ale rychlost vyřízení je závislá na vytíženosti jednotlivých OSSZ a personální obsazenosti odd. lékařské posudkové služby (LPS).

Pokud by byl v rámci KLP konstatován vyšší stupeň invalidity, došlo by ke zvýšení invalidního důchodu u bez vaší žádosti. Sama si můžete požádat o změnu výše invalidního důchodu, ale to teď nemá smysl, když probíhá KLP z podnětu ČSSZ. Touto žádostí pouze vyvoláte KLP, která už ale běží.

Ověřit si stav posouzení samozřejmě můžete a to na odd. LPS vaší OSSZ. O výsledku posouzení obdržíte posudek o invaliditě, který vám bude zaslán do vlastních rukou.