Bude vyplácen důchod i po konci platnosti posudku o invaliditě?

Otázka:

Dobrý den,
obracím se na Vás, protože nikde nemohu najít odpověď na níže uvedenou situaci.
Od prosince roku 2014 jsem byla v pracovní neschopnosti, na podzim roku 2015 jsem si požádala o invalidní důchod. V listopadu jsem dostala posudek o invaliditě III. stupně s tím, že invalidita mi byla uznána od 8.10.2015 a neschopenku jsem měla ukončenu v prosinci 2015 s tím, že za rok má proběhnout přezkum mého zdravotního stavu. V březnu 2016 jsem dostala od ČSSZ dopis, že výplata důchodu mi byla uznána v návaznosti na ukončení výplaty nemocenských dávek. Předesílám, že v době rozhodnutí o invalidním důchodu mi bylo 33 let a měla jsem více než potřebných 5 let plateb nemocenského pojištění.
Vzhledem k odlišným datům uznání invalidity a počátku výplaty invalidního důchodu bych ráda věděla, ke kterému datu mám očekávat přezkum zdravotního stavu a jak to bude s výplatou důchodu, zda bude trvat 12 měsíců od prosince 2015 nebo do data nového posudku.
Tuto životní situaci řeším poprvé, protože se jednalo o mou první pracovní neschopnost a s posudky o invaliditě nemám zkušenosti.
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Bude vyplácen důchod i po konci platnosti posudku o invaliditě?

Stanovení doby platnosti posudku o invaliditě a z ní vyplývající další kontrolní lékařské prohlídky (KLP) je plně v kompetenci posudkového lékaře. KLP může být provedena už za 6 měsíců. Takto kráká platnost posudku se však využívá zcela minimálně a nejčastěji je KLP provedena za 1 až 3 roky.

Platnost posudku není žádné dogma a určitě neznačí datum, po kterém vám už nebude důchod vyplácen. Vše má své postupy.

Pokud jste byla posuzovaná v listopadu 2015 a platnost posudku je jeden rok, dá se předpokládat, že zhruba v říjnu nebo listopadu tohoto roku budete OSSZ vyzvána k doložení nových lékařských nálezů. Po jejich doložení budete OSSZ pozvána ke KLP (příp. může být i provedena v nepřítomnosti). Poté obdržíte nový posudek o invaliditě. Do té doby vám bude stále chodit invalidní důchod a to i přesto, že KLP bude např. provedena až v lednu nebo i později. V případě, že dojde ke snížení invalidního důchodu nebo k jeho odejmutí (tj. bude vystaven nový posudek o invalidity), přesto vám ještě další jeden a možná i dva důchody přijdou v nezměněné výši. Následně byste o od ČSSZ obdržela rozhodnutí o snížení invalidního důchodu (příp. jeho odejmutí), ve kterém by došlo ke snížení invalidního důchodu od data splatnosti vašeho důchodu v budoucnu. “Navíc” vyplacené důchody se ČSSZ nevrací – § 56 zákona č. 155/1995 Sb.

Postup ČSSZ s přiznáním invalidního důchodu od ukončení výplaty nemocenských dávek (běžně 30 dní od uznání invalidity) je správný – vše je vysvětleno v tomto článku.