Dostala jsem invalidní důchod třetího stupně na tři roky, tedy do 4. 4.

Otázka:

Dobrý den,
dostala jsem invalidní důchod třetího stupně na tři roky, tedy do 4.4.
Nyní dochází k přezkoumání a poté bych měla obdržet rozhodnutí.
Měla bych dostat rozhodnutí do toho 4.4. nebo i déle?
Mockrát děkuju za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dostala jsem invalidní důchod třetího stupně na tři roky, tedy do 4. 4.

Platnost posudku o invaliditě se stanovuje na kalendářní měsíce. Není to tedy tak, že byste mohla mít platnost posudku do 4. dubna 2021. Pokud máte kontrolní lékařskou prohlídku (KLP) na plánovanou na duben 2021, bude v nebližší době provedena (jak sama píšete). Pokud vám zůstane současný stupeň invalidity, obdržíte nový posudek o invaliditě a rozhodnutí vydáváno nebude. Jestliže by došlo ke snížení stupně invalidity nebo k jeho oduznání, obdržíte kromě posudku i rozhodnutí ČSSZ v dané věci. Další postup pak máme popsaný v tomto článku. K provedení KLP může dojít kdykoliv, tj. před i po vámi uváděném datu.