Posudek o invaliditě a platnost tohoto posudku

Otázka:

Dobrý den,
že není v posudku o invaliditě uváděn termín platnosti posudku, a to zcela záměrně, jste v poradně odpovídali mnohokrát.
Nyní jsem se v příloze č. 1 k vyhlášce č. 98/2012 Sb. – Vyhláška o zdravotnické dokumentaci, dočetla informace o minimálním obsahu samostatných částí zdravotnické dokumentace tzn. co všechno musí vždy lékařský posudek obsahovat. Mám za to, že i posudek o invaliditě je také lékařský posudek, neboť se jedná o posuzování zdravotního stavu odborným lékařem.
Dle odst. 5 písm. f) přílohy č. 1 výše citované vyhlášky je uvedeno, že lékařský posudek obsahuje vždy:
datum ukončení platnosti posudku, pokud je třeba na základě zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis
Prosím o vysvětlení ustanovení v příloze č. 1 vyhlášky č. 98/2012 Sb. – Vyhláška o zdravotnické dokumentaci, ke skutečnosti, že v praxi není uváděna platnost v posudku o invaliditě. Je toto porušování ustanovení předmětné vyhlášky?
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Posudek o invaliditě a platnost tohoto posudku

Posuzování invalidity se řídí vyhláškou č. 359/2009 Sb., která stanoví, jaké náležitosti má mít posudek o invaliditě. Posuzování invalidity a tedy ani posudek o invaliditě se neřídí vyhláškou, kterou citujete.