Bude se invalidnímu důchodci starobní důchod počítat dvěma způsoby?

Otázka:

Zdravím Vás, pane Maříku.
Nejsem si jistý v v jedné věci. Jedná se o výpočet starobního důchodu u invalidního důchodce s 1. a 2. stupněm invalidity.
Vím z Vaší Poradny, že výše výdělku nemá vliv na výpočet starobního důchodu po přiznáni částečné invalidity. Nicméně OSSZ tvrdí, že ano. Rozumím tomu dobře, že ČSSZ bude vypočítávat starobní důchod dvěma způsoby?
Tedy následujícím způsobem:
1. Pokud budou výdělky na úrovni cca průměrné mzdy před získáním ID (výjimečně vyšší), tak je započítají do výpočtu výše SD.
2.Pokud budou výdělky nižší v důsledku práce na částečný úvazek (asi drtivá většina invalidů),
tak je do výpočtu výše SD ČSSZ nezapočítá
3. Po provedení těchto výpočtů se stanoví výše starobního důchodu s tím, že kdyby oba výpočty byly nižší než ID, ponechá se aktuální ID.
Rozumím tomu dobře? Nabyl jsem totiž dojmu, že po informaci z OSSZ se přihlíží i k těm nižším. Což by mi přišlo nefér.(Došlo k nějaké změně?)
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bude se invalidnímu důchodci starobní důchod počítat dvěma způsoby?

Tuto problematiku se snažím vysvětlit v tomto článku. Pokud je (nebo v minulosti) byl vyplácen invalidní důchod, provede ČSSZ běžný výpočet ze získaných dob pojištění a vyměřovacích základů z rozhodného období a současně tzv. STOP OVZ výpočet. STOP OVZ výpočet se provádí z osobního vyměřovacího základu (zjednodušeně průměrného měsíčního výdělku), ze kterého byl vypočítán invalidní důchod v minulosti, který se pomocí koeficientu přepočítá na současnou hodnotu peněz. Z těchto dvou variant výpočtů se výše starobního důchodu stanoví ve výši, která je pro žadatele výhodnější. (Ve skutečnosti nikdo reálně obě možnosti neporovnává – výpočet se provede v aplikaci, která rovnou vrátí výsledek.) STOP OVZ výpočet bývá ve velké většině případů výhodnější, než „klasický“ výpočet, právě z důvodu, že po přiznání invalidního důchodu příjmy důchodce klesnou.

Na „klasický“ výpočet další výdělky vliv mají, na STOP OVZ nemají.

Pokud by byl starobní důchod vypočtený v nižší částce, než ve které náleží invalidní důchod, byla by žádost zamítnuta a nadále byl náležel invalidní důchod v dosavadní výši.

Otázka doplněna:

Dobrý večer,
Vaše rychlá zpětná vazba mě mile překvapila. Moc děkuji.
Rozumím-li tedy tomu dobře, tak při pobírání ID 2. stupně se dle platných zákonů výše výpočtu provede automaticky systémem STOP OVZ a nepřihlédne se již k výdělkům před přiznáním ID?
Hezký večer, hodně zdraví

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněno:

STOP OVZ výpočet je právě prováděn z osobního vyměřovacího základu, který byl spočítán z výdělků získaných před přiznáním invalidního důchodu, a ze kterých byl invalidní důchod spočítán. Tento OVZ se pomocí koeficientu zvýší na současnou hodnotu peněz (protože např. invalidní důchod přiznaný před 20 lety byl spočítán z výrazně nižších výdělků, než které byl jim odpovídaly dnes). Z takto nově spočítaného OVZ se spočítá důchod. Stejně tak se ale provede i běžný výpočet z výdělků dosažených až do současnosti (rozhodné období) a přizná se výhodnější varianta. ČSSZ takto postupuje automaticky a není třeba o nic žádat – § 19 zákona č. 155/1995 Sb. Stejně tak automaticky ČSSZ provede srovnání starobního důchodu s výší invalidního důchodu (nemůže přiznat nižší důchod) – § 58 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.