Bude při výpočtu starobního důchodu zohledněno, že mám invalidní důchod a nemohu pracovat na plný úvazek?

Otázka:

Dobrý den, od roku 1992 jsem v částečném ID, nyní II. stupeň. K důchodu jsem byla zaměstnána na částečný úvazek, nyní pracuji 10 let jako OSVČ. Výši sociálního pojištění stanovuji výpočtem z vyměřovacího základu jako vedlejší činnost. Četla jsem Vaše odpovědi v poradně, přesto bych se ráda zeptala, jakým způsobem mi bude vypočten starobní důchod, zda tedy existují dvě možnosti výpočtu, jak je uvedeno v jedné z Vašich odpovědí a bude zohledňeno to, že od přiznání ID jsem nebyla schopna pracovat na plný úvazek?

Odpověď:

Bude při výpočtu starobního důchodu zohledněno, že mám invalidní důchod a nemohu pracovat na plný úvazek?

Způsob výpočtu starobního důchodu při předchozím pobírání invalidního důchodu, máme popsán v tomto článku.

Odpověď na váš dotaz je tedy: Ano, výpočet vám bude proveden dvěma způsoby:

  1. Klasicky s tím, že k výdělkům budou přičteny částečné invalidní důchody vyplacené do konce roku 1995 (pozdější již ne).
  2. Z průměrného měsíčního výdělku, který byl použit pro výpočet invalidního důchodu v roce 1992. Tento průměrný měsíční výdělek bude příslušným koeficientem přepočítán na současnou hodnotu peněz.

Oba výpočty se porovnají a starobní důchod vám bude přiznán ve vyšší částce. Druhý způsob výpočtu bývá výhodnější – vzhledem k tomu, že jste byla zaměstnána na zkrácený úvazek a nyní platíte minimální výši pojistného pro vedlejší činnost, je téměř jisté, že vám druhý způsob výpočtu vyjde výhodnější. Je dobře, že si platíte minimální částku pojištění. Jak je uvedeno v článku, v tomto případě již nejsou důležité dosažené výdělky, ale je důležité být stále pojištěná (což jste).

Otázka doplněna:

Vážený pane Maříku,

moc děkuji za rychlou odpověď i za to, že se touto problematikou tak detailně zabýváte.Vaše stránky jsou to nejlepší, co jsem o problematice všech důchodů na internetu našla, protože zde lze nalézt odpovědi snad na všechny otázky, které mě zajímaly.
Vím, že je na stránkách uvedeno, že neposkytujete služby jako výpočet důchodů apod., přesto bych Vás ráda požádala, pokud je to možné, o orientační informaci, týkající se výše starobního důchodu, když vyměřovací základ pro výpočet ČID v prosinci roku 1991 činil 2298 Kč.
Samozřejmě se nebudu zlobit, pokud neodpovíte.

Odpověď doplněna:

Děkuji za vyjádřenou pochvalu. Výpočet provedený tímto způsobem (tzv. STOP OVZ) je poměrně jednoduchý. Je však k němu třeba znát počet získaných let pojištění. Dále je ho možné provést pouze pro letošní rok. Běžný počet let pojistění se v současné době pohybuje mezi 40 až 45 lety. Z průměrného měsíčního výdělku (PMV) 2298 Kč spočítaného v roce 1991 by starobní důchod v roce 2016 vycházel:

40 let – 10.663 Kč
41 let – 10.868 Kč
42 let – 11.074 Kč
43 let – 11.280 Kč
44 let – 11.485 Kč
45 let – 11.691 Kč

Průměrný měsíční výdělek se přepočítal koeficientem 8,2183, takže při výpočtu starobního důchodu bylo počítáno s osobním vyměřovacím základem (odpovídá průměrnému měsíčnímu výdělku) 18.886 Kč.