Bude se dál řešit přiznání invalidity, je vhodné zkusit žádat status OZZ?

Otázka:

Dobrý den, v rozhodnutí o namitkovém řízení mi nebyl přiznán žádný stupeň invalidity, dle posudku pracovní schopnost snížena o 20% a navrhnuto zažádat o stasus OZZ a nebo se podat žalobu ke Krajskému soudu. Vzhledem k dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, který se zhoršuje a mé domněnce práva na další posouzení, jsem přesvědčena, že půjdu soudní cestou. Bude se tedy dál řešit přiznání invalidity, je vhodné zkusit zatím spolu s tím i žádat ten status OZZ? Jaká lhůta po vydání rozhodnutí běží? Není stanoveno. Nebo počkat až jak dopadne rozsudek soudu? Jsem ve finanční tísni a musela bych zkusit i nějakou práci, kterou zatím nevím, jakou a zda vůbec ji zvládnu. Jedná se u mě o neurologická onemocnění, zřejmě v důsledku onkologické léčby. V případě, že odpadnu v prvních dnech a skutečně nebudu schopna práce, mám i vyčerpanou podpůrčí dobu, jak dále postupovat? Doložit nové lékařské zprávy a novou žádost nebo se nějak navazuje i po předešlém nepříznání? Je možné, aby řešil soud moji žalobu přednostně, mám na podání případného opravného procesu do 2 měsíců jsem si zjistila, je to správně? Děkuji moc za Vaši radu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bude se dál řešit přiznání invalidity, je vhodné zkusit žádat status OZZ?

O OZZ si klidně požádat, tím si nemůžete nijak pohoršit ani polepšit. Pokud vám to doporučil posudkový lékař, OZZ uznaná budete.

Jestliže vás uzná ošetřující lékař dočasně práce neschopnou, bude vám v prvních 14 dnech náležet náhrada mzdy od zaměstnavatele. Pokud ale máte vyčerpánu podpůrčí dobu, nemocenská vám od 15. dne náležet nebude. Můžete se pak obrátit na úřad práce, který má v kompetenci dávky v hmotné nouzi. Ten pak posoudí, zda byste měla na nějakou z těchto dávek nárok.

Po vydání námitkového rozhodnutí můžete uplatnit i novou žádost o invalidní důchod (úplně stejně, jako jste ji uplatňovala přednedávnem). Posudkový lékař bude vycházet z již doložené zdravotnické dokumentace a příp. nových nálezů, které mu dodáte. Tyto nové lékařské nálezy musí obsahovat nové skutečnosti, které nebyly dříve známé, jinak bude výsledek posouzení s velkou mírou pravděpodobnosti stejný.

Řešit svou záležitost u soudu přednostně by chtěl každý. V tomto případě se musí čekat na posudkovou komisi MPSV. Teprve poté může soud rozhodnout. Žádné upřednostňování není možné.