Bude pro výpočet vdovského důchodu výhodnější, když budu ke dni úmrtí už pobírat předčasný důchod?

Otázka:

Dobrý den, pane Maříku. Jsem muž 7.7.1958, nyní v evidenci na UP se slušnou podporou do 11/20. V tomto měsíci jsem chtěl odejít do předčasného důchodu (dosáhnu odprac.celých 46 let a zároveň 6 období krácení za předčasnost). Nyní se můj zdrav.stav drasticky zhoršil, a nevím, jestli se 11/20 vůbec dožiju.Bude pro výpočet vdovského důchodu obecně výhodnější, když budu ke dni úmrtí už pobírat předčasný důchod, a nebo ho mít ještě nebudu, a bude počítán z předpokládaného invalidního důchodu, jak jsem se něke dočetl? Manželka je již v důchodu (10200,-), můj prům. výdělků za celé roky je cca 50.000. Moc děkuji za rychlou odpověď, abych v této těžké chvíli mohl mít alespoň nějaký vnitřní klid!

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bude pro výpočet vdovského důchodu výhodnější, když budu ke dni úmrtí už pobírat předčasný důchod?

Pokud zemřelý ke dni úmrtí ještě nedosáhl důchodového věku, počítá se vdovský důchod tak, že se zemřelému ke dni úmrtí spočítá invalidní důchod pro invaliditu III. stupně a z něj se pak spočítá vdovský důchod. To platí i v případě, že už zemřelý pobíral předčasný starobní důchod. Z uvedeného vyplývá, že vdovský důchod by v tomto případě byl totožný, ať už byste předčasný důchod pobíral nebo ne, protože by se stejně počítal z invalidního důchodu, který by ČSSZ musela nově spočítat.

Otázka doplněna:

Pane Maříku, jste úžasně obětavý člověk, moc Vám děkuji, co pro nás tazatele děláte. Jen pro doplnění prosím, znamená to, že pokud bych se dožil klasického důchodového věku, pobíral už předem předčasný, a pak zemřel, tak by vdovský byl počítán jiným způsobem? Byl by takto spočítaný vdovský alespoň obecně výrazně vyšší nebo nižší, než vdovský spočítaný z invalidního iii stupně při nedosažení řádného důchodového věku? Ještě jednou moc děkuji za doplnění!

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

V případě, že by nastala situace, kdy je vdovský důchod přiznáván po zemřelém, který již dosáhl důchodového věku, ale byl mu přiznán předčasný starobní důchodu, vdovský důchod se spočítá z aktuálně vyplácené výše důchodu. K žádnému přepočtu pak již nedochází.

V této situaci se vdovský důchod počítá z pokráceného (předčasného) důchodu. O úplně výrazných rozdílech bych nemluvil, ale vdovský důchod je nižší (stejně jako je nižší předčasný důchod oproti řádnému starobnímu). Invalidní důchod pokrácený není a tudíž z něj i vychází vyšší vdovský důchod.