Bude mi zkrácen vdovský důchod po přiznání invalidity I. stupně?

Otázka:

Dobrý den, mám dotaz. Pobírám vdovský a sirotčí důchod od r. 2001. Nyní mi byl uznán částečný důchod 1stupně a zajímalo by mě, jestli mi vdovský důchod bude zkrácen nebo ne? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Bude mi zkrácen vdovský důchod po přiznání invalidity I. stupně?

Po přiznání invalidního důchodu prvního stupně vám Česká správa sociálního zabezpečení tento důchod spočítá a porovná s výší vdovského důchodu. Vyšší důchod bude vyplácen v plné výše, nižší pouze ve výši poloviny procentní výměry. Nikde v zákoně o důchodovém pojištění není stanoveno, že by se mělo jednat o vdovský důchod, ale vždy se na polovinu procentní výměry důchodu krátí nižší z důchodů. Výplaty sirotčího důchodu se přiznání invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně nedotkne.

§ 59 zák. č. 155/1995 Sb.

Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu anebo sirotčího důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši (§ 4 odst. 2 věta první) a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry.