Bude doba předdůchodu při placení DOPOJ brána jako vyloučená?

Otázka:

Dobrý den pane Maříku, jsem od 7.2017 v předdůchodu a platím si min. dobrovolné důchod.pojištění kvůli dosažení 44 celoroků pojištěné doby(2099,-Kč r.2018). Do předčasného starob.důchodu bych chtěl jít v 12/2018.Bude doba předdůchodu při placení DOPOJ brána jako vyloučená,která se započte do doby pojištěné, ale dobrovol. pojistné nesníží úhrn ročních vyměřovacích základů ani osobní vyměřovací základ?Je správná informace, že za r.2017 se do úhrnu tzv.příjem za dobrovolné pojištění zahrne, za rok 2018 již nezahrne, přitom vyloučená bude celá doba předdůchodu, jestliže důchod bude ve 12/2018? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bude doba předdůchodu při placení DOPOJ brána jako vyloučená?

Při výpočtu důchodu se hodnotí vyměřovací základy (výdělky) a vyloučené doby z tzv. rozhodného období. V případě starobního důchodu přiznaného v roce 2018, bude rozhodné období začínat rokem 1986 a končit rokem 2017.

Vyměřovací základy mají přednost před vyloučenou dobou. Aby se vám místo nízkých vyměřovacích základů z dobrovolného důchodového pojištění hodnotila vyloučená doba, musíte o tento postup aktivně sám v rámci žádosti o důchod požádat – § 16 odst. 7 zákona č. 155/1995 Sb. Tento postup je ve vaší situaci určitě vhodný.

Pokud uvažujete o přiznání důchodu v prosinci 2018, počkejte s žádostí na říjen, kdy budeme vědět, zda nebude výhodnější výpočet roku 2019 (pak by stačilo požádat o vyloučení i roku 2018).

Otázka doplněna:

Dobrý den, pane Maříku,

Jestli správně rozumím, vyloučí se doba předdůchodu a současně se započítá do doby pojištěné, když platím DOPOJ?

Mám, prosím, upřesňující dotaz-je správná úvaha, že za dobu předdůchodu, v mém případě od 1.7.2017 do 12/2018, se při placení dobrovolného důchodového pojištění:

a) započítají dny za celou dobu předdůchodu do doby pojištěné,  zcelím tak pojištěný rok a povýším počet pojištěných celoroků.

b) vyloučí se celá doba předdůchodu pro výpočet průměrného měsíčního příjmu za rozhodné období

c) do vyměřovacího základu se započítá „příjem“ generovaný z dobrovolného pojištění jen od 1.7. do 31.12.2017, ne již za DOPOJ placený v r.2018, pokud starobní předčasný důchod vznikne do 31.12.2018.

Nebo je zbytečné platit v  předdůchodu dobrovolné pojištění, neboť  se za dobu předdůchodu započítají dny do pojištěné doby tak jako tak, jak nejistě sdělili na ČSSZ?

Omlouvám se za komplikovaný dotaz a děkuji opět za odpověď.

S pozdravem

Odpověď doplněna:

Ano, rozumíte tomu správně, budete pojištěn z důvodu placení dobrovolného důchodového pojištění a půjde o vyloučenou dobu, protože o to při sepisování žádosti požádáte.

Ve vaše případě by především bylo vhodné spočítat dobu pojištění, abyste věděl, kdy celý rok doby pojištění získáte a neplatit tak zbytečně dobrovolné důchodové pojištění déle, než je nutné. Celý rok pojištění můžete získat např. v červenci, nejedná se o kalendářní roky.

a) Ano, jak píši výše, bude pojištění z důvodu placení dobrovolného důchodového pojištění.

b) Ano, jak píše výše, pouze pokud o to požádáte.

c) Ne, doba pobírání předdůchodu bude hodnocena jako vyloučená doba (protože o to chcete požádat) a tak se k vyměřovacím základům nebude přihlížet.

Doba pobírání předdůchodu není dobou pojištění je proto vhodné si současně platit dobrovolné důchodové pojištění, ale pouze do doby, než v roce 2018 získáte další celý rok doby pojištění. Zbytek jsou vyhozené peníze.