Marodím od r. 2016, jak se bude započítávat r. 2017 do důchodu?

Otázka:

jsem narozen 17.9 1955 chci odejít do předčasného odejít bych měl 21.1 2018 marodím od 14.12 2016 jak se mě bude započítávat rok 2017 a jestli se mě tyká valorizace

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Marodím od r. 2016, jak se bude započítávat r. 2017 do důchodu?

K valorizaci máme na našich stránkách zveřejněn celý článek. K tomu, koho se valorizace týká, jsem se pak podrobně vyjadřoval zde.

Rok 2017 se vám bude hodnotit stejně jako jakákoliv jiná doba v minulosti, když jste narodil. Pokud zaměstnání trvá, jste z něj pojištěn i v době nemoci a místo vyměřovacích základů (výdělků) se uplatní tzv. vyloučená doba.