Je rozdíl ve výši invalidního důchodu II. stupně vypočítaného z III. nebo I. stupně?

Otázka:

Dobrý den,
potřeboval bych pomoc při zjištění správného výpočtu invalidního důchodu v případě, kdy mi byl odebrán v roce 2012 3.stupeň invalidního důchodu a následně přiznán 1. stupeň. Byl jsem po této změně v tzv. ochranné lhůtě a po dobu 12 měsíců dále pobíral výši důchodu 3. stupně. Začátkem roku 2013 jsem rozjel nové posouzení mého zdravotního stavu a byl mi přiznán 2. stupeň ID.
1. stupeň mi nebyl vyplácen, protože jsem byl v ochranné lhůtě 12 měsíců, ale po odvolání a přiznání 2. stupně invalidity mi byl důchod vypočítán z 1. stupně. Samozřejmě tento postup značně ovlivnil výši důchodu a vzhledem k tomu, že jsem invalidní již mnoho let, tak ztráta několika tisíc měsíčně je značná.
Mé otázky:
1. Byl tento postup výpočtu invalidního důchodu správný?
2. Případně podle jakého zákona?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je rozdíl ve výši invalidního důchodu II. stupně vypočítaného z III. nebo I. stupně?

Výpočet výše invalidního důchodu při změně stupně invalidního důchodu je popsán v § 41 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. Já tento výpočet popisuji v tomto článku.

Vzhledem ke způsobu výpočtu je úplně jedno, zda je invalidní důchod nejprve snížen z III. na I. stupeň a následně na II. stupeň, nebo je rovnou snížen z III. na II. stupeň.

Např. pokud by procentní výměra invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně činila 10.000 Kč:

Po snížení na I. stupeň by činila 3.333 Kč (10000 x 0,3333). Po následném zvýšení na II. stupeň by činila 5.000 Kč (3333 x 1,5).

Pokud by rovnou došlo ke snížení na II. stupeň, opět se dostanete na 5.000 Kč (10000 x 0,5).

Snížení invalidního důchodu na I. stupeň tedy na výši invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně žádný vliv nemělo a stejně tak nemělo vliv dvanáctiměsíční vyplácení invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně ve výši invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně.