Snížení invalidního důchodu od 13. splátky důchodu

Otázka:

Od roku 2005 jsem měla invalidní důchod 3. stupně a komise pak následovaly v r. 2006, 2007, 2010 a v roce 2013 byl invalidní důchod snížen na 1. stupeň. Mám nárok na snížení invalidního důchodu až od 13.splátky důchodu? Děkuji.

Odpověď:

Snížení invalidního důchodu od 13. splátky důchodu

Abyste měla nárok na snížení 3. stupně invalidity až od 13. splátky důchodu, muselo by ke snížení důchodu dojít při 1. kontrolní lékařské prohlídce po roce 2009. Ve vašem případě jde již o druhou kontrolní lékařskou prohlídku po roce 2009, takže na snížení invalidního důchodu až od 13. splátky důchodu nemáte nárok.

Pro úplnost dodávám, že druhou podmínkou je přiznání plného invalidního důchodu, tedy přiznání důchodu před rokem 2010 (tuto podmínku splňujete).