Zůstane mi vdovecký důchod po přiznání starobního důchodu?

Otázka:

Dobrý den, je mi 59 let a jsem už přes rok nezaměstnaný, proto uvažuji v příštím roce o předčasném důchodu. Jsem vdovec, pobírám vdovecký důchod a sirotčí důchod pro dceru. Chtěl jsem se zeptat, zda mi vdovecký důchod zůstane a připočítá se k důchodu, který mi bude v příštím roce vyměřen? Děkuji.

Odpověď:

Zůstane mi vdovecký důchod po přiznání starobního důchodu?

Po přiznání dalšího důchodu (ve vašem případě předčasného starobního) bude Česká správa sociálního zabezpečení postupovat v souladu s  ustanovením § 59 zákona o důchodovém pojištění:

Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu anebo sirotčího důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry.

Vyšším důchodem bývá v naprosté většině případů starobní důchod. Nižší důchod (většinou tedy vdovecký) se v souladu s výše uvedeným ustanovení vyplácí ve výši poloviny procentní výměry důchodu. V letošním roce získáte polovinu procentní výměru tak, že od výše důchodu odečtete základní výměru 2.340 a zbytek vydělíte dvěma. Pro tento výpočet máme na našich stránkách vytvořenu kalkulačku vdoveckého důchodu.

Pro rok 2015 dosud nebyla stanovena základní výměra důchodu a neznáme ani jeho výši v příštím roce, přesný výpočet tedy není možné provést, ale bude velmi podobný tomu letošnímu.

Na výplatu sirotčího důchodu pro vaši dceru nebude mít přiznání starobního důchodu vliv.