Vdovecký a sirotčí důchody a jejich přepočet v souvislosti s výchovným

Otázka:

Dobrý den,
jsem vdovec se dvěma vlastními nezaopatřenými dětmi ve věku 21 a 24 let. Pobíráme tedy po manželce a jejich matce vdovecký a sirotčí důchod, jejichž výpočet se odvíjí od potencionálního starobního důchodu zemřelé manželky. V souvislosti s možností přiznání výchovného ke starobnímu důchodu od r. 2023 jednomu z rodičů bych se chtěl zeptat na dvě věci. 1. Mohl by vzniknout nárok na výchovné manželce a výchovnéby mohlo být započteno do onoho jejího potencionálního důchodu, a tím tak poměrně zvýšen pobíraný vdovecký a sirotčí důchod? 2. Mohl by v opačném případě vzniknout nárok na výchovné mě samotnému a výchovné započteno přiznáno k mému starobnímu důchodu, neboť jsem se po smrti manželky vychovával děti sám. Podotýkám, že jsme celou dobu všichni žili a dosud žijeme ve společné domácnosti a manželka zemřela v době, kde dětem bylo 16 a 19 let. Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vdovecký a sirotčí důchody a jejich přepočet v souvislosti s výchovným

Pokud vaše manželka nepobírala starobní důchod, pak vdovecký ani sirotčí důchody nebyly spočítány z jejího „potencionálního“ starobního důchodu. Vdovecký důchod i sirotčí důchod se v tom případě počítají z invalidního důchodu pro invaliditu IIl. stupně, na který by zemřelá měla ke dni úmrtí nárok. I kdyby v minulosti byly pozůstalostní důchody spočítané ze starobního důchodu (což se u starších žen může stát), v souvislosti s výchovným se nijak přepočítávat nebudou.

Vdovci, jejichž ženy výchovné nepobíraly, ho budou moci v souvislosti s přiznáním svého starobního důchodu pobírat.