Až můj zaměstnavatel po 1. 1. 2018 pošle zbývající údaje o příjmu, bude můj důchod přepočítán?

Otázka:

Obdržel jsem z ČSSZ rozhodnutí o výši starobního důchodu o který jsem žádal v listopadu t.r. a do kterého odcházím od 1.1.2018. Ve výpočtu není uvedený příjem za listopad a prosinec t.r. protože jeho výši ČSSZ ještě nezná. Znamená to, že až můj zaměstnavatel po 1.1.2018 pošle na OSSZ zbývající údaje o příjmu, bude můj důchod přepočítán ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Až můj zaměstnavatel po 1. 1. 2018 pošle zbývající údaje o příjmu, bude můj důchod přepočítán?

Při výpočtu důchodu se hodnotí vyměřovací základy (výdělky) z tzv. rozhodného období, tj. v případě důchodu přiznaného v roce 2018 z let 1986 až 2017. U žádostí uplatněných na konci roku s požadovaným datem přiznání v roce následujícím sice ČSSZ zhodnotí vyměřovací základy pouze do měsíce, za který od zaměstnavatele obdržela evidenční list důchodového pojištění (ELDP), ale zbytek doby „pokryje“ vyloučenou dobou. K žádnému zásadnímu zhoršení výpočtu nedochází, naopak důchod může s využitím vyloučených dob vycházet vyšší než při zhodnocení skutečných vyměřovacích základů a to v případě, že osobní vyměřovací základ (OVZ) spočítaný při výpočtu důchodu je vyšší, než měsíční nově doložený výdělek.

Pokud budete chtít při výpočtu zhodnotit své vyměřovací základy, můžete ČSSZ, až zaměstnavatel odešle ELDP za zbytek roku, požádat o přepočet (ČSSZ sama přepočet neprovede). Rozdíl na výši důchodu je nejčastěji v řádu několika korun a musíte spočítat i s variantou, že důchod může i klesnout.