Jak můžu důchod zamítnout a počkat si na řádný termín?

Otázka:

Dobrý den, požádala jsem o předčasný důchod bez výplaty. Žádost je již ve zpracování. Jak můžu důchod zamítnout a počkat si na řádný termín? Na zpětvzetí je již pozdě. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak můžu důchod zamítnout a počkat si na řádný termín?

Vzít žádost zpět je možné do nabytí právní moci rozhodnutí, tj. do 30 dnů od obdržení rozhodnutí. Pokud se tedy žádost zpracovává, je samozřejmě možné ji vzít zpět. Po uplynutí této lhůty již zpětvzetí žádosti není možné a nijak ji nezrušíte.