Zpětné přiznání starobního důchodu a práce na procenta

Otázka:

dobrý den
Vznik nároku na SD byl ke dni 1.12.2018.. Výše důchodu modelově na kalkulačce vypočtena 20 000,-Kč.
Po jednom roce – 2019 možnost zvýšení o 4 x 1,5% ´=6% =1200,-Kč
Pokud by bylo požádáno o přiznání důchodu k 1.3.2020 =1500,-Kč. Abstrahuji valorizaci, zvyšování základu a koeficienty. Když budu pracovat například další dva roky, lze požadovat a přiznat nárok zpětně od 1.12.2018 nebo pouze oza období mezi 1.12.2018 až1.3.2020 ? V jedné z odpovědí jsem se dočetl, že nelze mít současně důchod doplacen zpětně a zároveň zvýšen o 1,5% výpočtového základu za každých 90 dnů činnosti. Čím je to upraveno ?
jestliže výše uvedené platí, potom prosím o uvedení modelového příkladu kdy se vyplatí pracovat na tzv. procenta.
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zpětné přiznání starobního důchodu a práce na procenta

Práci na procenta (nad nárok) se podrobněji věnuji v tomto článku.

Zvýšení o 1,5 % za každých 90 dní se nepočítá z výše důchodu, ale z výpočtového základu (VZ), což je číslo, které je spočítá v průběhu výpočtu důchodu (zjednodušeně jde o redukovaný průměrný měsíční výdělek). U důchodu 20.000 Kč by zvýšení za každých 90 dní činilo přes 350 Kč (v závislosti na získané době pojištění).

Pokud vám vznikl nárok na starobní důchod 1. 12. 2018, můžete si zvolit datum přiznání starobního důchodu kdykoliv od tohoto data do současnosti (žádal lze nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání). Dnes (23. 1. 2020) byste tedy mohl požádat o starobní důchod s požadovaným datem přiznání kdykoliv od 1. 12. 2018 do 23. 5. 2020 (toto datum se nebere až tak striktně). Samozřejmě v tomto období lze nalézt data vhodnější i zcela nevhodná k přiznání důchodu.

Uvedená informace je myšlena tak, že za jedno období nemůžete mít zvýšen důchod o 1,5 % VZ a současně i důchod doplacen. Pokud si ale o důchod požádáte např. od 26. 11. 2019, budete mít důchod zvýšen za období od 1. 12. 2018 do 25. 11. 2019 (o 1,5 % VZ za každých 90 dní, tj. 4x) a od 26. 11. 2019 doplacen. Uvedené platí i pro jakékoliv jiné datum. Pokud si ale požádáte zpětně k 1. 12. 2018, budete mít důchod k tomuto datu doplacen, ale nebude zvýšen o 1,5 % VZ za každých 90 dní po nároku.

Kdy se práce nad nárok vyplatí, vysvětluji v článku, na který odkazuji výše. Je to v situaci, kdy žijete (tj. pobíráte důchod) dost dlouho na to, abyste na vyšším důchod dostal zpět vše, čeho jste se na začátku vzdal.