Změna data přiznání invalidního důchodu

Otázka:

Dobrý den! V červnu 2012 se mi stal vážný úraz (pád do 14 metrové studny), v té době jsem byl registrován na úřadu práce, pobíral jsem tedy příspěvek v nezaměstnanosti. Od června 2012 jsem pobýval v nemocnici (operace páteře, rozdrcené obě paty, zlomené holenní kosti atd.) až do ledna 2013, příspěvek v nezaměstnanosti mi však skončil v září 2012. Nyní mi byl přiznán invalidní důchod I.stupně od dubna 2013. Od úrazu do dubna 2013 mi ovšem invalidní důchod přiznán nebyl, lze o něj nějak zpětně zažádat? Nedostával jsem vůbec žádné příspěvky ani finance po dobu léčení v nemocnici. A pokud prosím chci podat odvolání proti ID I. stupně s tím, že nejsem schopen povstat z kolečkového křesla bez berlí, bez berlí více než 10 metrů neujdu (mám roztříštěné kosti obou pat) a nejsem schopen vykonávat práci, ve které jsem vyučen (zedník), musím sehnat nějaké lékařské vyšetření – jiné než to, na základě kterého mě zařadili do I. stupně? Anebo mám pouze podat odvolání a nedokládat žádný jiný lékařský posudek? Nevím, který lékař by mě měl znovu vyšetřit, kam se obrátit. Děkuji.

Odpověď:

Změna data přiznání invalidního důchodu

Za stanovení data vzniku invalidity je odpovědný lékař lékařské posudkové služby. Jde o to, kdy došlo ke vzniku tzv. dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Námitky proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení nemusí pochopitelně směřovat pouze proti stupni invalidity, ale mohou napadat také datum vzniku invalidity. Posudkový lékař by měl ve všech případech rozhodovat z dostatečně doložené zdravotnické dokumentace. Pokud se domníváte, že k tomuto nedošlo, můžete při podání námitek doložit další zdravotnickou dokumentaci.

Chcete-li podat námitku proti rozhodnutí ČSSZ, postupujte podle pokynů z článku o námitce.