Odchod do důchodu k 31. 12. 2012 a hodnocení výdělků a doby pojištění

Otázka:

Odešel jsem do předčasného důchodu 31. 12. 2012 a nebyl mi započítán rok 2012 do délky zaměstnání a ani mi nebyl do výpočtu důchodu započítán výdělek z r. 2012. Je to v pořádku? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Odchod do důchodu k 31. 12. 2012 a hodnocení výdělků a doby pojištění

Při odchodu do důchodu se již výdělky daného roku při výpočtu důchodu nehodnotí – při odchodu k 31. 12. 2012 se vám naposledy hodnotily výdělky roku 2011.

Doba pojištění se hodnotí až do 30. 12. 2012. To by neplatilo pouze v případě, že jste byl OSVČ a v době podání žádosti o důchodu jste měl dluh na zálohách na sociální pojištění. Doba pojištění by se vám dopočítala až po podání přehledu o příjmech a výdajích a doplacení pojistného.

Dobře si prostudujte osobní list důchodového pojištění, který je součástí rozhodnutí o důchodu, zda zde skutečně doba pojištění za rok 2012 není uvedená.

Mimo rozsah vašeho dotazu vás musím upozornit, že jste do důchodu měl odejít až v roce 2013, vzhledem k tomu, že výpočet tohoto roku je výhodnější než v roce 2012.