Při zaměstnání jsem v letech 1992 až 1995 měla živnost. Počítá se do důchodu?

Otázka:

Dobrý den, přišel mi výpis z evidence ČSSZ. Celý život jsem byla v zaměstnaneckém poměru, ale 3 roky 1992-95 jsem při hlavním zaměstnáním měla ještě živnostenský list na úklid. firmu a zaměstnávala jsem 2 paní. Ale to ve výpisu nebylo. Počítá se ta doba, do výpočtu důchodu?

Odpověď:

Při zaměstnání jsem v letech 1992 až 1995 měla živnost. Počítá se do důchodu?

Tato doba a především vyměřovací základy (zjednodušeně výdělky), protože dobu máte pojištěnu z titulu zaměstnání, by se zhodnotily pouze v případě, že jste se přihlásila k placení sociálního pojištění, které jste i zaplatila – účast na pojištění osob samostatně výdělečně činných v té době nebyla povinná.

Pokud jste si sociální pojištění jako OSVČ platila, obraťte se na svoji OSSZ.