Zemřelému přišel po úmrtí důchod. Co s ním?

Otázka:

Manžel pobíral důchod vždy druhého v měsíci. Poslední důchod dostal 3. 3. 2013.  21. 3. zemřel. 2. 4. 2013 mu opět přišel důchod. Co s tím mám dělat?

Odpověď:

Zemřelému přišel po úmrtí důchod. Co s ním?

Pobíral-li manžel důchod v hotovosti poštou, neměl by být nikdo, kdo důchod převezme a Česká pošta ho odešle zpět České správě sociálního zabezpečení.
Byl-li důchod vyplácen bezhotovostně na bankovní účet, nechte tyto prostředky na tomto účtu a ČSSZ si důchod „stáhne“ bezplatně zpět.
Pro úplnost dodávám, že úmrtí důchodce nemusíte České správě sociálního zabezpečení hlásit – úmrtí hlásí matrika.