Tchán měl dvě občanství, kam nahlásit úmrtí?

Otázka:

Prosím o radu. Tchán měl dvě občanství a v obou státech, tedy i v Česku taky trvalé bydliště. Prosím, jakým způsobem mám oznámit jeho úmrtí a kam? Bydlím v Německu.

Odpověď:

Tchán měl dvě občanství, kam nahlásit úmrtí?

U občanů starších 15 let hlásí úmrtí České správě sociálního zabezpečení příslušná matrika. Pokud váš tchán zemřel v ČR, nebude s informováním ČSSZ problém. Jestliže zemřel v Německu, ujistěte se, že příslušný úřad úmrtí do ČR nahlásí. Poté by opět nemělo dojít k žádnému problému.

K výplatám důchodů do zahraničí obecně:
Pokud tchán zemřel v zahraničí a ČSSZ mu zasílala důchod do zahraničí na základě potvrzení o žití. Zde se ještě podmínky liší u výplat v hotovosti a výplat na bankovní účet. Výplaty důchodů v hotovosti se totiž do zahraničí provádějí čtvrtletně na základě zaslaného potvrzení o žití, které se ale potvrzuje jen jednou ročně. U výplat důchodu na účet v zahraničí se důchod zasílá vždy až na základě zaslaného potvrzení o žití (zde ze strany ČSSZ by tedy neměl vzniknout přeplatek).

V případě úmrtí v zahraničí bych se v tomto případě i přes výše uvedené pokusil kontaktovat ČSSZ a zaslat jí úmrtní list.