2. 4. mi zemřel manžel, ale jeho důchod jsem ještě dostala na účet. Co s tím?

Otázka:

2. 4. mi zemřel manžel, ale jeho důchod jsem ještě dostala na účet. Co s tím?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

2. 4. mi zemřel manžel, ale jeho důchod jsem ještě dostala na účet. Co s tím?

Pokud by měl váš manžel splatnost důchodu 2. dne v měsíci, pak daná splátka důchodu ještě náleží. V případě, že měl manžel splatnost důchodu pozdější, nárok na tuto splátku důchodu již není. Úmrtí vašeho manžela nahlásí ČSSZ matrika. ČSSZ pak sama požádá vaši banku o vrácení neoprávněně vyplaceného důchodu. Pouze pokud by banka důchod nebo jeho část ČSSZ nevrátila (např. z důvodu nedostatečného zůstatku na účtu), bude ho ČSSZ požadovat po vás. Sama nyní žádné kroky nečiňte.