Ze zdravotních důvodů přemýšlím o předčasném odchodu do důchodu. Jak by to bylo finančně nevýhodné?

Otázka:

Dobrý den. Jsem narozen 7.8.1959, příští rok mám nárok na řádný starobní důchod. Mám část. invalidní důchod od r. 2001, před tím rok plný invalidní důchod. Ze zdravotních důvodů přemýšlím o předčasném odchodu do důchodu. V přehledu dob mám za rok 2020 k 31.12. 46roků a 155 dnů. Stále pracuji. Jak by to bylo finančně nevýhodné? Jestli to pomůže v orientaci výdělků (V odůvodnění z roku 2001 se píše: procentní výměra důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu, který činí Kč 9140. Jeho výše odpovídá osobnímu vyměřovacímu základu 15064 Kč za roky 1986-2000). Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Ze zdravotních důvodů přemýšlím o předčasném odchodu do důchodu. Jak by to bylo finančně nevýhodné?

Výhodnost nebo nevýhodnost jsou pojmy, kterým se snažím vyhýbat z důvodů, které jsem sepsal v článku o návratnosti. Nekoukejte se na „výhodnost“, ale na to jakou dobu návratnosti jste ochoten akceptovat.

Z údaje o součtu dob není možné nijak vycházet. Je to prostý součet evidovaných dob, není to informace o získané době pojištění. Tu je třeba vždy spočítat.

Výpočet důchodu pro rok 2023 bude znám až na konci září 2022. Teprve poté bude možné provádět srovnání výpočtů v těchto letech (jako každoročně vydám srovnání).

Na váš dotaz tedy vlastně nejsem schopen odpovědět, protože neznám získanou dobu pojištění, nemohu porovnat výši důchodu přiznanou v roce 2023 se zvalorizovaným důchodem přiznaným v roce 2022 a hlavně nevím, jak dlouho budete starobní důchod pobírat.

Pokud chcete znát alespoň výši důchod přiznaného letos, potřebuji znát přesný průběh pojištění (výpis dob – údaje nebudou zveřejněny). Pak se dá spočítat výše letošního předčasného starobního důchodu, vč. mimořádné valorizace.