Jsem v důchodu již od r. 2001, přesto se mi stále něco nezdá

Otázka:

Dobrý den. Jsem v důchodu již od r.2001, přesto se mi stále něco nezdá. Jsem vysokoškolačka , mám dvě děti a můj současný důchod činí 9551,- Kč. Mám inf. osobní list důchodového pojištění od ČSSZ. Není mi započítána poslední doba před odchodem do předčasného důchodu /o 3 roky/, jedná se o 250 dnů s vyměřovacím základem 88571,- Kč. Je to tak správně? RČ 475819403. Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jsem v důchodu již od r. 2001, přesto se mi stále něco nezdá

Výpočet vašeho starobního důchodu ovlivňovaly získané doby pojištění od ukončení povinné školní docházky a vyměřovací základy (výdělky) z let 1986 až 2000. Na osobní listu důchodového pojištění, který jste obdržela jako součást rozhodnutí o přiznání důchodu tedy mají být uvedeny tyto doby a vyměřovací základy – tj. doby od nástupu na střední školu do dne předcházejícímu dni přiznání důchodu a výdělky do roku 2000.

Problém s vaší výší důchodu bude pravděpodobněji v tom, že vám byl předčasný důchod pokrácen kvůli odchodu do důchodu o tři roky dříve.