Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1957, muž zemřel 2012

Otázka:

Moje sestra ovdověla v roce 2012, bylo ji 55 let. Bude mít nárok na obnovení vdovského důchodu podle nových předpisů? Pokud ano, v kolika letech?

Na výzvu doplněno:

Švagr zemřel 20. 5. 2012, sestra se narodila 18. 2. 1957, má 2 dospělé děti. Děkuji.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1957, muž zemřel 2012

Aby vaší sestře vznikl nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musí do dvou let od zastavení výplaty vdovského důchodu splnit některou z podmínek uvedených v článku o obnově vdovského důchodu.

Věkovou podmínku (tj. dosáhnout do dvou let svého důchodového věku nebo věku o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození) vaše sestra nesplní, neboť svého důchodového věku dosáhne až 18. 10. 2017 a věku o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození dosáhne až 18. 10. 2016. Obě tyto data nastanou za více než dva roky od zastavení vdovského důchodu a z tohoto důvodu vaší sestře nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu nevznikne.

Splnění ostatní podmínek není možné do budoucna předjímat.