Započítávají se roky odpracované v ČR do důchodu v Turecku?

Otázka:

Dobrý den.
Manželka je Turkyně pracující v Česku. Asi za dva roky by měla mít nárok na starobní důchod v Turecku a otázka zní, zdali se jí započítávají odpracované roky tady v ČR. Pokud jsem se informoval, tak existuje dohoda mezi ČR a Tureckem v této věci.
Děkuji.

Odpověď:

Započítávají se roky odpracované v ČR do důchodu v Turecku?

Máte pravdu, že mezi Českou republikou a Tureckem je uzavřena dvoustranná smlouva o sociálním zabezpečení.

Je třeba chápat rozdíl mezi hodnocením dob pojištění pro nárok na důchod a hodnocením dob pojištění pro výpočet důchodu (vysvětleno zde). Smlouva mezi ČR a Tureckem zajistí, aby se při posuzování podmínky získání potřebné doby pojištění (jak v ČR tak i v Turecku), tj. zda vznikl nárok na důchod, přihlíželo i k době v druhém smluvním státě. Samotný výpočet důchodu však bude proveden pouze z dob pojištění získaných v dané zemi. Vaše žena tedy jednou bude pobírat starobní důchod z Turecka za doby pojištění získané v Turecku a starobní důchod z Česka za roky získané zde. Vzhledem k rozdílným právním předpisům bude i důchodový věk v každé zemi jiný.